Οι υπηρεσίες που παρέχουμε αφορούν μαθητές, φοιτητές, ανέργους, στελέχη, επαγγελματίες-επιχειρηματίες, αθλητές, αθλητικούς συλλόγους, ομάδες εργαζομένων και όσους ενδιαφέρονται να βελτιώσουν τον τρόπο ζωής τους.

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

 • Βελτίωση νοοτροπίας
 • Βελτίωση αυτοπεποίθησης
 • Βελτίωση στάσης σώματος
 • Βελτίωση συναισθηματικής νοημοσύνης
 • Διαχείριση χρόνου
 • Στοχοθεσία
 • Διαχείριση άγχους
 • Ψυχολογική ενδυνάμωση
 • Οδηγίες για ανάπτυξη και βελτίωση υπαρχόντων δεξιοτήτων (upskilling)
 • Οδηγίες για ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων (reskilling)
 • Καλλιέργεια νοοτροπίας προς εύρεση λύσεων προβλημάτων
 • Ψυχολογική και μαθησιακή προετοιμασία μαθητών λυκείου για εισαγωγικές εξετάσεις
 • Συμπλήρωση Μηχανογραφικού Δελτίου
 • Εκπαίδευση μελέτης
 • Επαγγελματικός προσανατολισμός μαθητών λυκείου
 • Επαγγελματικός προσανατολισμός φοιτητών
 • Επαγγελματικός προσανατολισμός ανέργων
 • Επαγγελματικός προσανατολισμός εταιρικών στελεχών
 • Προετοιμασία βιογραφικού
 • Προετοιμασία συνεντεύξεων
 • Βελτίωση απόδοσης (peak performance)
 • Συνεργασία ομάδων (απομακρυσμένη-remoting, εικονική-virtual, εκ του σύνεγγυς-face to face)