“Η βασική διαφορά ανάμεσα σε μία καλή μέρα και μία κακή μέρα είναι η νοοτροπία μας…”